Αναστάσιμο Μήνυμα 2018

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Πρός

τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἄρτης

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

«Χαίρετε…». Μέ αὐτήν τήν λέξη, πού ἔχει μέσα της ὅλον τόν πλοῦτο τῆς ἀγάπης καί τῆς θεϊκῆς καλοσύνης, μέ αὐτήν τήν λέξη χαιρέτισε ὁ Λυτρωτής Κύριος μας, τίς λυπημένες Μυροφόρες. Ὁ χαιρετισμός αὐτός τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ, χαροποίησε τίς Μυροφόρες, πού μέ ἀγωνία καί λαχτάρα εἶχαν σπεύσει στόν Τάφο τοῦ Διδασκάλου. Καί ἔμεινε ἀπό τότε, ὁ ὡραιότερος καί γλυκύτερος χαιρετισμός, πού σκορπίζει ἄφατη χαρά καί θεία εὐφροσύνη στήν ψυχή κάθε ἀνθρώπου, πικραμένου ἀπό τό ἄδικο καί τήν ἀχαριστία.

Τό «Χαίρετε», πού ἀπηύθηνε ὁ Λυτρωτής στίς συντετριμμένες, ἀπό τόν ἀδόκητο θάνατό Του, Μυροφόρες, παραμένει τό αἰώνιο καί ἀκατάλυτο μήνυμα τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ, πού χαρίζει πάντα στήν θλιμμένη ψυχή μας, τήν ἀληθινή χαρά καί τήν γαλήνη καί ἐπιβεβαιώνει ταυτόχρονα, τό μεγάλο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως  τοῦ Κυρίου.

Οἱ Μυροφόρες περίμεναν, νά δοῦν τόν Κύριο νεκρό, μέσα στόν τάφο. Ἐνῶ Ἐκεῖνος «ἀπήντησεν αὐταῖς», μέσα στὀν μυροβόλο κῆπο, σάν ἕνας ἄγνωστος, πού ἐκεῖνες σαστισμένες ὅπως ἦταν, νόμισαν, πώς εἶναι ὁ κηπουρός. Ὅταν ὅμως, ἡ γλυκειά καί γνώριμη φωνή Του ἀκούσθηκε, τότε μέ μιά μόνο λέξη, πού κλείνει μέσα της ἕναν ὁλόκληρο κόσμο συναισθημάτων καί ὡραίων νοημάτων, μέ τήν λέξη «Χαίρετε», ἀναπτερώθηκε τό φρόνημά τους, ἀνακουφίσθηκε ἡ ψυχή τους, καί γέμισε μέ θάρρος καί ἐλπίδα ἡ καρδιά τους.

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὑπάρχουν στιγμές στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, πού γεγονότα ἀπροσδόκητα, ἄγρια καί συγκλονιστικά τόν χτυποῦν, σβήνοντας τά ὄνειρα καί τίς ἐλπίδες του, λές καί θέλουν, νά σπείρουν παντοῦ τήν ἐρημιά, τόν πόνο, τήν συμφορά, τόν ὄλεθρο καί τήν καταστροφή.

Ἄν ὅμως, στίς δύσκολες αὐτές στιγμές, ὁ πληγωμένος ἄνθρωπος πάρει ὁριστικά τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς καί πλησιάσει τόν Ἀναστημένο Λυτρωτή, τότε, θά Τόν  ἀκούσει, νά ἐπαναλαμβάνει καί σ΄ αὐτόν, τόν ὡραῖο Του χαιρετισμό: «Χαίρετε», γεμίζοντας τήν ψυχή του ἀπό δύναμη, ἐλπίδα καί χαρά.

Ἀδελφοί μου, ὁ Κύριός μας, τοῦ Ὁποίου τήν Ἀνάσταση πανηγυρίζει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὁ Ἀναστημένος Ίησοῦς ψιθυρίζει ἀδιάκοπα τόν γλυκύτατο χαιρετισμό Του «Χαίρετε», πρός ὅλους μας. Διότι, εἶναι φίλος μας, φίλος πιστός, «πιστός ἄχρι θανάτου». Καί θέλει ὅλοι μας, νά ζοῦμε μέσα σ΄ αὐτήν τήν ἀδιάκοπη καί ἀδιατάρακτη χαρά, τήν ὁποία εὔχομαι σέ ὅλους, ίδιαιτέρως δέ, στούς νέους μας καί στούς ἀποδήμους Ἀρτινούς.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ἄρτης Καλλίνικος

 Ἄρτα, Ἅγιον Πάσχα 2018

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white